Reklamemakeriet

Trykksaker og reklamemateriell
Tekst, foto og pressetjenester.

Kontaktpersoner: Bjørg Anita Jensen
                          Vidar Skreprud

3630 Rødberg

Bjørg Anita: Tlf. 32 74 17 30.   Mobil: 950 77 775
Vidar:          Tlf. 32 74 31 86.   Mobil: 977 08 370

Epost: post@reklamemakeriet.no
Epost: vidar@reklamemakeriet.no

Internett: www.reklamemakeriet.no