Numedal Installasjon a.s

Numedal Installasjon a.s vil fremover konsentrere virksomheten innenfor området elektriske installasjoner i bygg.

Kontaktperson: Jan Birger Nymoen

3630 Rødberg

Tlf.: 32 74 14 90. Telefax: 32 74 14 36.
Mobil: 41 44 69 50

Epost: post@numedal-installasjon.no

Internett: www.numedal-installasjon.no