Nes Prestegjelds Sparebank

Bank, Forsikring og Eiendomsmegling.

Kontaktperson: Inger Sønsterud Glesne

Postboks 67, 3631 Rødberg

Tlf.: 32 74 29 00. Telefax: 32 74 29 01.
Mobil:

Epost: roedberg@nesbanken.no

Internett: www.nesbanken.no