Kiwi Rødberg

Dagligvarer. Medlem i Kiwi-kjeden.
Avdeling for bøker og gaver i 2.etg

Kontaktperson: Halvor Strømmen

3630 Rødberg

Tlf.: 32 74 12 71. Telefax: 32 74 32 77.
Mobil: 957 25 493

Epost: kiwi.rodberg@ngbutikk.net

Internett: www.kiwi.no