ARKITEKT'an AS

Samarbeidende arkitekter MNAL Øystein Landsgård og Nils Friis.
Kontorene har allsidig erfaring med tradisjonelle byggeprosjekter, arealplanlegging og byggeledelse. Erfaringer fra både store og små prosjekteringsoppgaver. Begge arkitekter arbeider med hytteprosjektering.
Oppdrag tas både i fellesskap (Arkitekt'an AS) og som enkeltstående firmaer.

Kontaktperson: Siv.ark.MNAL Nils Friis
Stasjonsvegen 7, 3630 Rødberg (Rødberg jernbanestasjon)
Tlf 32 74 15 94 - Faks 32 74 15 01 - Mobil 970 62 611
Epost: nfriis@online.no

Kontaktperson: Siv.ark.MNAL Øystein Landsgård
Stasjonsvegen 7, 3630 Rødberg (Rødberg jernbanestasjon)
Tlf 32 74 14 86 - Faks 32 74 15 01 - Mobil 941 22 242/957 94 715
Epost: landark@online.no