Søk etter Firma, Yrkesgruppe eller Produktgruppe
Fritekst søk:
Yrkes- eller Produktgruppe
Velg kommune
 
I år får 1,4 millioner strømkunder smart strømmåler
15. februar 2017
I år får 1,4 millioner strømkunder smart strømmåler. (Arkivfoto)
Nettselskapene jobber på spreng for å installere nye smarte strømmålere. Over 400 000 strømkunder har allerede fått ny måler, og i løpet av året får 1,4 millioner strømkunder besøk av en montør.

Pressemelding– Nettselskapene jobber på spreng for å installere de smarte målerne som alle skal få innen 2019. Totalt skal 2,9 millioner nye strømmålere installeres. Halvparten av målerne, eller rundt 1,4 millioner målere, skal installeres i år, sier avdelingsdirektør i NVE, Ove Flataker


Samarbeid letter arbeidet

Nettselskapene har ansvar for at de nye målerne skal installeres, og skal gi beskjed om når de nye målerne skal installeres i ditt område. I varselet skal du få informasjon om når installatøren kommer. Alle installatører skal dokumentere at de arbeider for nettselskapet før de slippes inn.

- Det er en svært stor jobb å bytte ut alle strømmålerne. Godt samarbeid med strømkundene er til stor hjelp for selskapene som er ansvarlige for at installasjonsjobben blir utført så effektivt som mulig. Følg med på meldinger fra nettselskapet, og gi beskjed til nettselskapet dersom det foreslåtte tidspunktet ikke passer, oppfordrer Flataker.

Reduserer kostnader

Innføring av smarte målere er en sentral brikke i den pågående moderniseringen av strømnettet helt fram til strømkundene. De nye målerne gjør at strømforbruket blir registrert på timesbasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh (tilsvarer om lag forbruket i fire eneboliger) har hatt slike målere i 15 år. I tillegg har 33 nettselskaper med om lag 200 000 kunder hatt timemålere hos husholdninger og andre mindre forbrukere i sju år eller mer. Nå er turen kommet til at alle strømkunder i hele landet får smarte målere.

Med smarte målere og økt bruk av IKT vil nettselskapenes tilgang på hurtig, detaljert og relevant informasjon om tilstanden i nettet øke betydelig. Dette innebærer at kostnadene til drift og vedlikehold av nettet kan reduseres i årene som kommer. Feil kan oppdages og utbedres raskere, og investeringer i nettet kan utsettes og i økt grad tilpasses nettkundenes faktiske etterspørsel og behov. Dette vil komme alle strømkundene til gode gjennom bedre kvalitet og lavere nettleie.

Smarte målere vil også gjøre det mulig for strømkundene å spare penger ved å tilpasse forbruket sitt til strømpris og nettleie.

Mer informasjon om når du får ny strømmåler, finner du på hjemmesiden til ditt nettselskap.

Først ute i Numedal


Fakta

Utrulling av smarte strømmålere:

31.12.2016:         414 000

31.12.2017:         1,85 mill. (prognose)

31.12.2018          2,9 mill (alle strømmålere)

Kostnader

Investeringskostnad totalt for landet                                   10 mrd. kr.

Investeringskostnad per målepunkt                                        3500 kr

Direkte virkning for kundene

 • Timevis registrering av forbruket gjør det mulig å tilpasse forbruket til strømpris og nettleie for å spare penger
 • Automatisk avlesning av målere, dvs ingen selvavlesning
 • Korrekt avregning
 • Enda enklere bytte av kraftleverandør
 • Gjør det mulig å produsere egen strøm

Muligheter for nettselskapene, som gir gevinst for strømkundene over tid:

 • Avbrudd i strømforsyningen til kundene oppdages automatisk
 • Hurtigere lokalisering av feil
 • Hurtigere oppretting av feil
 • Færre jordfeil/økt personsikkerhet hos kundene
 • Færre spenningsavvik/bedre leveringskvalitet til kundene
 • Lavere investeringer i nettet på grunn av bedre oversikt over den virkelige belastningen i nettet
 • Investeringer i nettet reduseres ytterligere ved at nettleien kan utformes slik at forbrukstopper dempes. Dette er blant annet viktig for storskala innfasing av elbiler
 • Reduserte eller utsatte investeringer i nettet gir lavere nettleie for kundene over tid
Tips en venn

 

Dette nettstedet eies og drives av Numedalsnett AS,  Telefon 32 74 39 30,   Mobil 977 90 790 eXTReMe Tracker
Postadresse: Numedalsnett AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Innholdsansvarlig: Knut Morten Bjørnsrud   Webmaster: Numedalsnett ASNumedalsnett AS  Epost: Numedalsnett AS